הכנס המדעי השמיני של תלמידי המחלקה לפסיכולוגיה 02/03/2014

שלחו לחבר
02/03/2014 – 12/02/2014 - 17:30 - 08:40הוספה ליומן 2014-02-12 08:40:00 2014-03-02 17:30:00 הכנס המדעי השמיני של תלמידי המחלקה לפסיכולוגיה 02/03/2014 מצ"ב תכנית הכנס. /files/psychology/shared/tknyt_hkns_hshmyny_svpy_2014.docx   הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public