הכנס המדעי השמיני של תלמידי המחלקה לפסיכולוגיה 02/03/2014

12/02/2014 - 08:40 - 02/03/2014 - 17:30

מצ"ב תכנית הכנס.

/files/psychology/shared/tknyt_hkns_hshmyny_svpy_2014.docx