טיפול דינאמי אינטנסיבי ממוקד

שם המרצה: מר אבישי בן-שטרית

א. מטרת הקורס:

הקורס יאפשר הכרה תיאורטית מעמיקה של הטיפול הדינאמי והממוקד, כגישה השואבת את עקרונותיה מתוך הטיפול האנליטי, אך שונה ממנה במספר עקרונות מהותיים. בנוסף, הסטודנטים יכירו כלי התערבות האופייניים לטיפול זה והמסיעים בהאצת התהליך הטיפולי.

 

ב. נושאי הקורס:

במהלך הקורס תעשה היכרות מעמיקה עם גישותיהם של האבות המייסדים המרכזיים של טיפול זה:

-אלכסנדר

-מלאן

- McCllough

 

במהלך הקורס נלמד לעשות פסיכודיאגנוסטיקה והתערבויות באמצעות המשולשים של מלאן.

נלמד: 1.לזהות ולוותר על ההגנות המזיקות.  2. זיהוי רגשותיו ובביטויים באופן אדפטיבי. 3.זיהוי סימני החרדה וסיוע בוויסותה. 4.שיפור תפיסת העצמי והאחר כמוקד טיפולי.

 

 

שיטת הלימוד:

הלמידה תעשה בשילוב של: קריאת תיאורי מקרה של המטפלים הנ"ל הן מהסיפרות והן בעזרת ווידאו טייפים של טיפולים של מטפלים מובילים ושל המרצה. כמו כן באמצעות התנסות חווייתית.

 

ג. חובות הקורס:

 1. קריאת חומר עפ"י הנחיות המרצה לקראת המפגשים. הדיון בכיתה יתבסס על חומר שהסטודנטים יתבקשו לקרוא במהלך הסמסטר.
 2. נוכחות חובה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 1. דסברג, ח., ואיציקסון, י., ושפלר, ג.,(עורכים) (1989). פסיכותרפיה קצרת מועד. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,האוניברסיטה העברית,עמ' 20-34 ו- 35-52.
 1. שפלר, ג. (1994). פסיכותרפיה מוגבלת בזמן. הוצאת מגנס, עמ' 19-28, 51-55, 99-109.
 1. Alexander, F. and French. (1946). Psychoanalytic Therapy. N.Y Ronald Press.    (pp. 66-144)
 1. Cummings, N.A & Sayama, M. (1995). Focused psychotherapy. A case book of brief, intermittent psychotherapy throughout the life cycle. Brummer/ Mazel Publishers. N.Y.
 1. Davanloo, H. (1994). Basic Principles and Techniques in short-Term Dynamic Psychotherapy. Jason Aronson.
 1. Davanloo, H. (1992). Short Term Dynamic Psychotherapy.
 1. Della Selva, P. C., (1996). Intensive short-term dynamic psychotherapy: Theory and technique. New York: Wiley.
 2. Flegemeimer, W. (1982). Techniques of Brief Psychotherapy. Jason Aronson N.Y.
 1. Freud, Z. (1937) Terminal and Interminable Analysis. Standard Edition.
 1. Malan, D. M (1976). The frontier of brief psychotherapy . New York: Plenum Press.
 1. Malan, D. H. (1979). Individual psychotherapy and the science of psychodynamics. London: Butterworth.
 2. Malan, D. M.& Osimo, F. (1992). Psychodynamics, training, and outcome in brief psychotherapy. London: Butterworth-Heinemann.
 3. Malan, D.M & Della Selva, P. C.,(2006). Lives transformed. A revolutionary method of dynamic psychotherapy. Karnac.   
 4. Mann, J. (1973). Time Limited Psychotherapy. Mass Harvard University, Cambridge Press.
 5. Mann, J. & Goldman, R. (1994). Time Limited Psychotherapy. Jason Aronson. (pp. 1-62)
 6. McCullough, L. (2000). Short term therapy for character change: In J. Carlson & L. Sperry (Eds), Brief therapy strategies with individuals and couples (pp. 127-160). New York: Zieg/Tucker.
 7. McCullough Vaillant, L. (1997). Changing character: Short-term anxiety-regulating psychotherapy for restructuring defenses. New York: Basic Books.
 8. Osimo. F (2003) Experintial Short Term  Dynamic Psychotherapy A Manual. 1 stBooks
 9. Osimo. F& Stain.M. J (2012) Theory and Practice of Experintial Short Term  Dynamic Psychotherapy . Karnac
 10. Solomon, M., Neborsky, R. J., McCullough, L. Alpert, M. Shapiro, & Malan, D. (2001(. Short-term therapy for long-term change.  New York: Norton.

 

מועדים ושעות: שישה מפגשים, יום ג', מפגש ראשון בין השעות: 16:30-18:00. יתר המפגשים בין השעות 16:30-19:45

היקף הקורס: 24 שעות אקדמיות

עלות: 1700₪

 

לרישום