פסיכולוגיית העצמי בראייה עכשווית - יסודות תאורטיים וקליניים

שם המרצה: קלאודיה קוגן

בסדנה תפרש תשתיתה התאורטית והקלינית של פסיכולוגיית העצמי.

על מנת להבין את מלוא היקפה והשפעתה של התאוריה, חשוב להבין כיצד הוגדרו היבטים שונים על אודות האדם: מהו טבעו, מה מניע אותו, מה מקור כאבו ומה יצור תנועת החלמה.

בסדנה זו יתאפשרו באמצעות חומרים כתובים ושיח מתבונן על מושגי היסוד של התאוריה, העמקתו והרחבתו של הידע התאורטי כמו גם של היכולת ליישם אותו בשדה הקליני.

 

סדר יום:

-דברי פתיחה

08:45-10:15: מושגי היסוד של פסיכולוגיית העצמי בראייה עכשווית : התבוננות נוספת במושגים זולתעצמי,העצמי הדו-קוטבי,האמפתיה ומעשה הפירוש

הפסקה

10:45-12:15: הסכמה ההתפתחותית על פי פסיכולוגיית העצמי: כיצד להתבונן על מהלך החיים על פי התאוריה?

הפסקה

12:30-14:00: התמרתו של הנרקיסיזם :תרומתה של פסיכולוגיית העצמי לשאלת הסולידריות האנושית

 

על המרצה: קלאודיה קוגן היא פסיכולוגית קלינית-מדריכה. יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות. מרכזת "תכנית הכשרה תלת - שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי". מרצה בתוכנית הפסיכואנליטית –בודהיסטית "רוח אדם".   מרצה ב "תכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית"- אוניברסיטת בר-אילן. מרצה ומדריכה בתכנית "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"- יחידה ללימודי המשך בבית ספר לפסיכותרפיה-אוניברסיטת תל-אביב. חברת מערכת בכתב העת הפסיכואנליטי "מארג".

 

ביבליוגרפיה

קולקה, ר., בין טרגיות לחמלה, מסת מבוא. בתוך: ה. קוהוט, כיצד מרפאת האנליזה. תל אביב: עם עובד, 2005.

קוגן, ק. (2010).מעשה הפירוש בראי פסיכולוגיית העצמי. שיחות, כ"ד(3),250-255.

קוגן, ק. (2011).היות זולתעצמי-סיפור בראשית. שיחות ,כ״ה, (3), 276-282.

קוגן. ק. (2013).על שאלת הטוב שבאדם –מה בין סופר-אגו לאידיאליזציה. שיחות, כ"ח(1)60-66

קוגן.ק. (2015).על משמעות החיים-מסע רעיוני בין הפסיכואנליזה הקלאסית לבין פיתוחיה הייחודיים של פסיכולוגיית העצמי. הוגש לפרסום

 

הסדנא תתקיים ביום ו' ה-22.6.18, בין השעות 8:00-14:00

הסדנא בעלות של 650₪

לרישום