שלחו לחבר

ACT טיפול בקבלה ומחויבות - בסיס ויישום

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

טיפול קבלה ומחויבות קיימת כגישה טיפולית כבר מעל לשלושה עשורים. במהלך תקופה זו, הלכה והתבססה הן כגוףטיפולי והן כגוף מחקרי עשיר ופורה. משנה לשנה, הבסיס המחקרי גדל, ולצידו גדל גם הידע הקליני וקהילת המטפלים בעולם אשר עובדים לפי גישה זו בחדר הטיפול.

כגישת טיפול, ACT משתייכת ל'גל השלישי' של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, השם במרכז החקירה והעיסוק שלו את תהליכי החשיבה והאופן בו התודעה פועלת, ולאו דווקא את תכני החשיבה עצמם. כפי שניתן להבין משמה של הגישה, היא שמה במרכזה תהליכים של קבלה (למשל של מחשבות ורגשות קשים) לצד פעולה מחויבת המכוונת לכיוון הדברים החשובים לאדם בחייו. המטרה המרכזית של הטיפול היא לקדם את האדם לכיוון של גמישות פסיכולוגית ובגמישות זו עוסק הטיפול, דרך עבודה על שישה תהליכים מרכזיים.

 

במהלך מפגשי הקורס, נלמד את התיאוריה שבבסיס הגישה, את יישום התיאוריה הזו בקליניקה – תוך כדי קריאה משותפת, תרגול ולמידה חווייתית. כל מפגש ישים במרכזו נושאים מרכזיים שונים בגישה. מטרת הקורס לאפשר למשתתפים בו ליישם כלים וחשיבה "ACTית" בטיפול (גם בטיפול שאינו ACT, דוגמת טיפול דינמי).

 

תוכנית המפגשים:

מפגש 1 –נערוך היכרות עם ההיסטוריה של הגישה, עם הפילוסופיה בבסיסה (Functional Contextualism) ועם התיאוריה שבבסיסה (Relational Frame Theory). כמו כן, נדבר על תחילת טיפול ב-ACT, חוזה טיפולי והסכמה מדעת ובעיקר – חוסר תקווה יצירתי (Creative Hopelessness) כמושג יסודי ובסיסי בייחוד בתחילת טיפול ב-ACT.

בחלקו השני של המפגש, נערוך היכרות בסיסית עם ששת התהליכי הגמישות הפסיכולוגית העומדים בבסיס הגישה (The Hexaflex). תוך התמקדות בנושא ההדבקה הקוגניטיבית (Fusion) וההפרדה הקוגניטיבית (Defusion) – ונתרגל מיומנויות הקשורות לתהליך זה.  נבחן את ההבדל בגישה למחשבות ולתוכן המחשבות בין טיפולים מגישות אחרות (CBT או חשיבה דינמית) לבין האופן בו ACT מתבונן ועוסק בתוכן החשיבה וכיצד הטיפול מתמודד עם סוגיה זו.

 

מפגש 2להיות ברגע הנוכחי – מיינדפולנס (קשיבות) והאופן בו נעשה בו שימוש בטיפול בגישה. המפגש ילווה ברקע היסטורי על כניסת תרגול המיינדפולנס לקליניקה הפסיכולוגית, נלמד מעט על גישות מבוססות מיינדפולנס (MBSR, MBCT) ועל האופן בו מיינדפולנס נמצא בבסיס ACT וככלל בבסיס גישות הגל השלישי של ה-CBT. נלמד תרגול פורמלי ותרגול לא פורמלי – ואיך אפשר להיות יצירתיים עם מיינדפולנס בטיפול. כמו כן, נדבר על העיקרון של "להיות בכאן ועכשיו" של הפגישה, גם בהקשר לקשר בין המטפל למטופל.

בחלקו השני של המפגש, נעסוק בערכים. האופן בו אנחנו עוסקים במושג הערכים ב-ACT הוא מרכזי ובסיסי בגישה – ערכים ב-ACT הם הדברים והאנשים שחשובים לנו בחיינו. נעסוק בנושא זה, תוך התייחסות לשורשים האקזיסטנציאליסטיים וההומניסטיים של הגישה, ובאופן בו ערכים מהווים מנוע מרכזי לפעולה ולשינוי בטיפול.

 

מפגש 3– במפגש זה נעסוק בקבלה מול הימנעות מחוויה. נדבר על מושג ההימנעות והקבלה כמרכזיים ב-ACT, על קבלה וחמלה עצמית (Self Compassion) אל מול שיפוטיות והימנעות מחוויות לא נעימות. נעסוק במחירי ההימנעות וברציונל המניע את האדם הנמנע. בהקשר זה נעסוק גם בבסיס ההתנהגותי של הגישה (ניתוח התנהגות, ABC), בפונקציה של ההימנעות ובחשיפה והאופן בו היא ממומשת ב-ACT. נלמד גם על אג'נדת השליטה והאופן בו היא משחקת תפקיד בטיפול.

בחלקו השני של המפגש נדבר על פעולה מחויבת – המרכיב ההתנהגותי בטיפול – האופן בו אנחנו מוציאים לפועל את הערכים שלנו, את מה שחשוב לנו, מתקרבים למי שחשוב לנו, כחלק מהיכולת שלנו להיות גמישים פסיכולוגית. נלמד טכניקות העוסקות בפעולה מחויבת, נדון בקביעת מטרות התנהגותיות בטיפול והאופן בו הדבר נעשה. נלמד כלים כמו נקודת בחירה (the choice point) ונדון בניתוח התנהגות (ABC של התנהגות). כמו כן, נלמד על האופן בו מושג העצמי נתפס ב-ACT, שלושת תהליכי העצמי (העצמי כתוכן, העצמי כתהליך והעצמי כהקשר) והאופן בו תהליכים אלה נרתמים לטובת הטיפול ולטובת הגמישות הפסיכולוגית. נעבוד על מטאפורת לוח השחמט ומטאפורת השמיים ומזג האוויר כמטאפורות מרכזיות בהבנת העצמי והאופן בו ACT מתמודד עמו (נחשוב גם על הבסיס הבודהיסטי של נקודת מבט זו).

 

מפגש 4 – מחברים הכל יחד. נדבר על האופן בו 6 התהליכים באים לידי מימוש בפגישה. במרכז המפגש יעמוד מודל בשם matrix (קווין פולק) – המהווה יישום מלא של שש התהליכים במודל טיפולי אחד. נלמד את המטריקס הבסיסי, ויישומים מתקדמים יותר שלו (דוגמת "אייקידו מילולי"). נדון באופן בו התהליכים השונים באים לידי ביטוי במטריקס, לצד האופן בו הפילוסופיה (קונטקסטואליזם פונקציונלי) והתיאוריה (relational frame theory) מודגמים על המטריקס.

בחלקו השני של המפגש, נתמקד בקשיים ובעיות נפוצות בעבודה עם ACT – מגבלות שלנו כמטפלים, עבודה מול מטופלים קשים, דגשים טכניים הנוגעים לנאמנות למודל, התמודדות עם התנגדות (המרכזיות של תיקוף בעבודה). בנוסף, נדון בסוגיה בה עסקנו במפגש הראשון – מהיכן מתחילים טיפול ACT. כעת, לאחר שהשגנו היכרות עם 6 התהליכים המרכיבים גמישות פסיכולוגית, נחשוב על בניית תוכנית טיפול ואסטרטגיה בטיפול ב-ACT. כך, נסיים את הקורס בהתייחסות להמשגת מקרה ולבניית תוכנית טיפול.

 

הקורס מורכב מארבעה מפגשים שיתקיימו ביום ו' בין השעות 8:30-14:00 

בתאריכים: 1.11, 8.11, 15.11, 22.11. 

היקף: 26 שעות אקדמיות

עלות: 1800

על המרצה: ליאור בירן, פסיכולוג קליני מדריך, עובד במרכז לבריאות הנפש שלוותה, מרצה במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב ובתוכנית עוגן להוראת פסיכותרפיה במכללה האקדמית ת"א-יפו, חי, נושם ומתרגל ACT.

לרישום

 

חומרי קריאה שילוו את המפגשים  (רשימה טנטטיבית וחלקית):

 

יובל, י' (2011). קבלה ומחויבות: תיאוריה ופרקטיקה. בתוך צ' מרום, א' גלבוע-שכטמן, נ' מור וי' מאיירס (עורכים), טיפול קוגניטיבי התנהגותי במבוגרים: עקרונות טיפוליים (עמ' 353-384). תל אביב: דיונון.

צ'ודרון, פ. (2001). הרגע הזה הוא המורה המושלם. בתוך: כשהדברים מתפרקים. פראג, תל-אביב.

Gunaratana, B. (1991). Mindfulness (Sati). In: Mindfulness in Plain English. Wisdom Publications, Boston.

Polk, K.L. et al (2016). The Essential Guide to the ACT Matrix. New Harbinger, Oakland.

Ramnero, J., Torneke, N. (2008). Knowing your ABCs. In: The ABCs of Human Behavior. New Harbinger, Oakland.

Santorelli, S. (1999). Open Mind, Open Heart. In: Heal Thyself. Harmony, New-York.

Stoddard, J.A., Niloofar, A. (2014). The Big Book of ACT Metaphors. New Harbinger, Oakland.

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2019