הזמנה לכנס התבגרות

20/02/2013 - 09:00 - 17:30

האגודה הישראלית לחקר ההתבגרות – איח"ה

THE ISRAELI SOCIETY FOR RESEARCH ON ADOLESCENCE - ISRAEL

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הכנס הראשון של האגודה יתקיים ביום רביעי 20.2.2013 בין השעות 9:00-17:30

באוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, באולם מס' 9 .

הכנס יכלול הרצאות ודיונים במליאה, סימפוזיונים ופוסטרים. חוקרים ואנשי מקצוע

והמתעניינים בקבוצת גיל זו, מוזמנים לקחת חלק ביום העיון.

מצורפת גם תוכנית מפורטת של יום העיון, לחץ כאן לתוכנית הכנס.