תפקיד
מרכזת קליניקה טיפולית

מעון איריס

תפקיד
מרכזת קליניקה טיפולית
טלפון
דוא"ל
clinicth@mail.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 26/09/2019