מפגש היכרות עם המגמה לפסיכולוגיה חברתית ארגונית

פסיכולוגיה חברתית ארגונית